ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ​នយោបាយ

រូប​ភាព​ជំនួប​រវាង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ានីឡា ប្រទេស​ហ្វ៊ី​លីពីន ថ្ងៃ​ទី​១៤ មីនា ២០១៦