រូប​ភាព​ជំនួប​រវាង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ានីឡា ប្រទេស​ហ្វ៊ី​លីពីន ថ្ងៃ​ទី​១៤ មីនា ២០១៦

រូប​ភាព​ជំនួប​រវាង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ានីឡា ប្រទេស​ហ្វ៊ី​លីពីន ថ្ងៃ​ទី​១៤ មីនា ២០១៦

  • រូប​ភាព​ជំនួប​រវាង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ានីឡា ប្រទេស​ហ្វ៊ី​លីពីន ថ្ងៃ​ទី​១៤ មីនា ២០១៦已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/14  Category:ក្នុងស្រុក