វីដេអូ​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​ពិធី​មង្គលការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ ព្រឹកនេះ​

មុន​នេះ​បន្តិច Sabay បាន​ផ្សាយ​ពីអត្ថបទ ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ថែម​ទៀត​សូម​​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​នេះ​វិញ ដែល​បង្ហាញ​ស្ទើរ​គ្រប់​សកម្មភាព​ក្នុង​​កម្មវិធី​ទាំង​មូល៕

 

 

វីដេអូ​ទាំង​ស្រុង​ក្នុង​ពិធី​មង្គលការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ ព្រឹកនេះ​

 

 

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី