វៀតណាម​គ្រោង​វិនិយោគទុន​មក​កម្ពុជា​លើ​វិស័យ​ដាំ​ស្រូវ​និង​កែច្នៃ​អង្ករ​នាំចេញ​

​ភ្នំពេញ ៖ ស្រប​ពេលដែល​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​កំពុង​ជួបប្រទះ​នូវ​បញ្ហា​មួយចំនួន​ដូចជា បញ្ហា​ទុន បញ្ហា​កែច្នៃ និង​តម្លៃ​ដើម​ខ្ពស់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការនាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​មិន​សម្រេច​តាម​គោលដៅ ដែល​បាន​គ្រោងទុក​១​លាន​តោន​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ នោះ​ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម​មួយចំនួន​កំពុង​ពិចារណា​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​ដើម