6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

 

ខេត្ត​កំពង់ចាម​បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ពិធី​បុណ្យ​ទន្លេ រយៈពេល៣ថ្ងៃ​គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ១១-១២-១៣ ខែ​មិនា ឆ្នាំ ២០១៦ ដែល​ពិធី​នេះ​បាន​បញ្ចប់​កាលពី​ម្សិលមិញ។ ក្រោយ​ពី​បិទ​បញ្ចប់​ពិធី​បុណ្យ​ទន្លេ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម ក្រុម​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំ​ពិធី​បុណ្យ និង ក្រុមហ៊ុន​ប្រមូល​សំរាម បានគ្រប់គ្រង​កាក​សំណល់​​បាន​ល្អ​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ គិត​ត្រឹម​ម៉ោង ៨ ព្រឹកមិញ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជា រូបភាព ៦ សន្លឹក ដែល​ភ្នាក់​ងារ​ Sabay ផ្ដិត​បាន​​ក្រោយ​ពី​ ពិធី​បុណ្យ​ទន្លេ នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម៖

 
6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

 

6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

 
6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

 

6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

 

6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ

 

6 សន្លឹក​ក្រោយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ នៅ​កំពង់​ចាម រក្សា​អនាម័យ​បាន​ល្អ


 

ដោយ៖ ព្រំដែន