តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​​​ “សុវណ្ណ​ហង្ស” ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​សមាគម​ភាពយន្ត​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ថៃ ដើម្បី​ផ្ដល់​កិត្តិយស​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ស្នាដៃ​ក្នុង​វិស័យ​ភាពយន្ត​ បាន​ប្រារព្ធ​កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មីនា​ ម្សិលមិញ។​

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​សម្ដែង​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា Sunny Suwanmethanon, Davika Hoorne, Panpan Sutatta, Violette, Pimchanok Luevisadpaibul, Tina Jittaleela, Thiti Mahayotaruk, Narikun Ketprapakorn, រួម​ទាំង​តារា​ចាស់​ថ្មី​ជា​ច្រើន​រូប​ទៀត បាន​បង្ហាញ​វត្តមាន​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ។

 

សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​ដែល​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២៥ នៃ​កម្មវិធី​នេះ ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដែល​លេចធ្លោ​ជាង​គេ​គឺ​រឿង “Heart Attack” ដែល​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​តូច​ធំ​សរុប ៨ពាន​រង្វាន់ រួម​មាន​ពាន រូបភាព​ល្អ​បំផុត (ពាន​ធំ​ជាង​គេ), តួ​ឯក​ស្រី​ល្អ​បំផុត, តួ​ឯក​ប្រុស​ល្អ​បំផុត, អ្នក​ដឹកនាំ​ល្អ​បំផុត, អត្ថបទ​រឿង​ល្អ​បំផុត, តួ​រង​ស្រី​ល្អ​បំផុត, បច្ចេកទេស​កាត់​ត​ល្អ​បំផុត និង​បទ​ភ្លេង​ក្នុង​រឿង ៕

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

តារា​ថៃ​ល្បី​ៗ​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ម្សិលមិញ

 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ទាំង​២០៖
Best Picture – Heart Attack ​ក្រុមហ៊ុន GMM Tai Hub
Best Actress – Davika Hoorne ​​ភាពយន្តHeart Attack
Best Actor – Sunny Suwanmethanon ​​ភាពយន្តHeart Attack
Best Director – Nawapol Thamrongrattanarit ភាពយន្តHeart Attack
Best Screenplay – Nawapol Thamrongrattanarit ​​ភាពយន្តHeart Attack
Best Screenplay – Kongdej Jaturanrasamee ​​ភាពយន្តSnap
Best Supporting Actress – Violette Wautier ​​ភាពយន្តHeart Attack
Best Cinematography – Uruphong Raksasad ភាពយន្តThe Songs Of Rice
Best Art Direction – Rasiket Sukkarn ភាពយន្តSnap
Best Film Editing – Chonlasit Upanigkit ភាពយន្តHeart Attack
Best Original Score – Hualampong Riddim ភាពយន្តHeart Attack
Best Visual Effects – Alternate Studio Co.,Ltd. Run Phee
Best Supporting Actor – Ingkarat Damrongsakkul ភាពយន្ត How to Win at Checkers (Every Time)
Best Sound Mixing – Sarawut Panta ភាពយន្តSnap
Best Sound Mixing – Akritchalerm Kalayanamitr ភាពយន្តSnap
Best Makeup Effects – Metaphan Pittithunyapat ភាពយន្តThe Black Death
Best Costume Design – Sukanya Maruengpradit ភាពយន្តF.Hilaire
Best Original Song – Sood Sai Ta របស់​តារា​ចម្រៀងApichai Tragoolpadetgrai
Best Original Song – Ter Dern Kao Ma របស់​អ្នក​ដឹកនាំ Wisit Sasanatieng
Best Documentary Film – The Songs Of Rice ​ក្រុមហ៊ុន Extra Virgin Co Ltd.

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ thairath ,gossipstar