ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

កូរ៉េ៖ តារាម៉ូដែល និងជាគ្រូបង្ហាត់រាំកូរ៉េរូបស្រស់ នាង Park Mu Bi កំពុងទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ បន្ទាប់ពីរូបភាព និងវីដេអូរាំរបស់នាង ត្រូវបង្ហោះលើគេហទំព័រកម្សាន្ត Reddit ។

ព័ត៌មានពីKorea Tmes បានឲ្យដឹង នៅថ្ងៃទី១៤ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះថា រូបភាពដ៏សិចស៊ីរបស់ គ្រូបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi កំពុងទទួលចំណាប់ អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តកូរ៉េ ក្រោយលេចមុខពីរដង លើទស្សនាវដ្តីកូរ៉េ Maxim និងគេហទំព័រ Reddit ជាមួយក្បាច់រាំដ៏ទាក់ទាញ របស់នាងហើយ Mu Bi ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រ លើកឡើងថា “ ចង់រៀនរាំជាមួយដើម្បី បានរាងសិចស៊ីដូចនាង” ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi

ទស្សនា សម្រស់សិចស៊ី របស់គ្រូបបង្ហាត់រាំកូរ៉េនាង Park Mu Bi