នាង Nana ត្រូវរិះគន់ថា ពាក់អាវស្តើងជ្រុល ពេលបង្ហាញខ្លួនលើ កញ្ចក់ទូរទស្សន៍

កូរ៉េ៖ តារាចម្រៀងរូបស្រស់នាង Nana សមាជិកក្រុមAfter School ថ្មីៗនេះត្រូវអ្នកគាំទ្រ ជាច្រើនរិះគន់ថា ពាក់អាវស្តើងជ្រុលពេលបង្ហាញ ខ្លួនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹហនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា តារាចម្រៀងរូបស្រស់វ័យ២៤ នាង Nana ពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Radio Star ជាមួយតារាដ៏ទៃទៀតដូចជា Woohyun, Kim Tae Jin, Hwang Eui Jun, និង Kim Sung Eun ត្រូវអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរិះគន់ថា ពាក់អាវស្តើងជ្រុលដោយ បង្ហាញអស់អាវទ្រនាប់ និងសាច់ដើមទ្រូងដែល មិនមែនជារឿងអចេតនានោះទេ ៕

នាង Nana ត្រូវរិះគន់ថា ពាក់អាវស្តើងជ្រុល ពេលបង្ហាញខ្លួនលើ កញ្ចក់ទូរទស្សន៍

នាង Nana ត្រូវរិះគន់ថា ពាក់អាវស្តើងជ្រុល ពេលបង្ហាញខ្លួនលើ កញ្ចក់ទូរទស្សន៍