តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ គេសង្កេតឃើញថា មានអ្នកកែសម្ផស្សមួយចំនួន ដោយក្នុងនោះមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកសិល្បៈក្នុង និងក្រៅស្រុកមួយចំនួន បានចេញមុខមកបង្ហាញ ពីបញ្ហាដែលពួកគេបានជួបប្រទះ ក្រោយពីធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្ស ។

ហើយនៅថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Looking TODAYនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្ត ទៅទស្សនាកម្សាន្ត ជាមួយសម្រស់ តារាហូលីវូដល្បីៗ ប្រមាណ១៧រូប ដែលធ្វើការកែសម្ផស្សដោយ យើងបានដកស្រង់រូបនេះចេញពី Account Facebook «ប្រុសស្អាត Global News» ។

ដូច្នេះចង់ដឹងថា សម្រស់របស់ តារាហូលីវូដល្បីៗទាំងអស់នោះ មានសម្រស់ខុសប្លែកមុននិងក្រោយ កែសម្ផស្សប្លែកយ៉ាងណា តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៕

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

តារាហូលីវូដ១៧ដួង មុននិងក្រោយពេល កែសម្ផស្ស ប្លែកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ