សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ រឿង​ស្នេហា​មិនទាន់​គិត​ប្រឹង​ពី​រឿង​វេស្សន្តរ​

dnt-news : ​រយៈពេល​ជាង​២​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​មកនេះ​គេ​សង្កេតឃើញថា លោក សន វិ​ជ្ជ​បុត្រ តារាចម្រៀង​ប្រចាំ​នៅក្នុង​ផលិតកម្ម M បានធ្វើ​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​យ៉ាង​ផុសផុល​ដូចជា​ការផ្តល់​ថវិកា​ឱ្យ​សាលារៀន​នៅតាម​ជនបទ​ដែល​ខ្វះខាត​ជួយ​ជន​ចាស់ជរា​កុមារ​ខ្វះ​លទ្ធភាព​ចូល​សាលារៀន​ជាដើម ។​ចំពោះ​ថវិកា​ដែល​លោក​យកមក​ធ្វើ​សកម