ការធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដើម្បី​ឲ្យ​ដើមទ្រូង​តឹង​ស្អាត​

dnt-news : ជាការ​ពិតណាស់ថា ក្នុង​យុគសម័យ​នេះ​ស្ត្រី​ស្ទើរតែ​គ្រប់រូប​កំពុង​នាំគ្នា​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​រឿង​សម្ផស្ស ព្រោះ​បច្ចុប្បន្ននេះ​ការតុបតែង​ខ្លួន​បែប​ស៊ីវីល័យ​កំពុង​ត្រូវ​បានទទួល​ការពេញនិយម​គាំទ្រ​បំផុត ។ ​នៅក្នុង​ភាព​សិច​ស៊ី​រឿង​សម្រស់​នេះ ក៏មាន​បង្កប់​ទៅដោយ​ភាព​សិច​ស៊ី​ធ្វើឱ្យ​ទាក់ទាញ​ផងដែរ​