វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

6 Videos


គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ពិតជា​ស្រស់ស្អាត​ខ្លាំងណាស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់ខ្លួន នៅពេលនេះ «​ប្រជាប្រិយ​» សូម​នាំ​អារម្មណ៍​ទស្សនិកជន ទស្សនា​ពិធីចងដៃ​របស់​នាង​វិញ​ម្តង តើ​ប្លែក​យ៉ាងណា ដែរ​? ថ្វីត្បិតតែ ពិធី​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ពុំ​សូវ​មាន​វត្តមាន​អ្នកសិល្បៈ​ចូលរួម​នាពេល​ព្រឹក​ក្តី តែ​ពិធី​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​យ៉ាង​រលូន តាម​ពេលវេលា​ដែល​បាន​កំណត់ទុក ។

វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

M88


​បងប្អូន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា បាន​ចងដៃ​ជូនពរជ័យ​សិរី​មង្គល​ដល់​គូ​ស្វាមី ភរិយា​ថ្មីថ្មោង​ឲ្យ​ស្រលាញ់គ្នា​ដល់​ចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ។ ក្នុង​ឈុត​សម្លៀកបំពាក់​មួយឈុត​នេះ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា ពិតជា​ស្រស់ស្អាត​ខ្លាំងណាស់ ទាំង​ទឹកមុខ និង​ការតុបតែង​ខ្លួន​របស់​នាង​ពិតជា​ស្រស់ស្អាត​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ ។​

សូម​ទស្សនា វីដេអូ​និង​រូបភាព​ខ្លះៗ​របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ​ និង គឹម សីហា ក្នុង​ឈុត​សម្លៀកបំពាក់​ព្រះថោង​តោង​ស្បៃ​នាងនាគ​៖ (អា​លី​ណា)

វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធីចងដៃ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

 

Posted by Capture One Image on Monday, March 14, 2016