ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​

អ្នក​ថត​រូប​​​​ម្នាក់​មក​ពី​​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ គឺ​លោក​​ Michal Huniewicz​ នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​បាន​បង្ហាញ​​​​​​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​​​ដែល​​លោក​បាន​​ថត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ពេល​ទៅ​​​ដើរ​កម្សាន្ត​​ជា​អ្នក​ទេសចរ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​។ ទី​កន្លែង​​​មួយ​ចំនួន​​​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កាន់​របប​​កុម្មុយនិស្ត​​​​​ខាង​លើ​មិន​ត្រូវ​បាន គេ​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ​ថត​នោះ​​ទេ ប៉ុន្តែ Michal បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ទោះ​បី​ Guideរបស់​លោក​​បាន​ហាម​ឃាត់​​​មិន​ថត​ ប៉ុន្តែ​​លោក​​បាន​ព្យាយាម​​ផ្ដិត​យក​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​ប្រទេស​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​យក​​មក​បង្ហាញ​និង​ពិពណ៌នា​​តាម​រូប​ភាព​មួយ​ចំនួន​ដែល​​លោកបាន​ថត៖

 

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
 

នាទីក្រុង ព្យុងយ៉ាងតែងមានវត្តមាន យោធានៅគ្រប់ទីកន្លែង
 

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
 

ព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងជើង(ឆ្វេង) និងចិន
 

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
 

អ្នកទេសចរត្រូវបំពេញទំរង់បែបបទនេះពេលធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយ
 

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
 

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​
ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​

ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពី​​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ដែលគីម ជុងអ៊ុន​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពិភពលោក​ឃើញ​

 

ចុចអាន៖ មក​មើល​​សម្រស់​នារី​​ៗ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​​​ពិត​កម្រ​បាន​ឃើញ​​ ស្អាត​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ wp, boredpanda​​​​​​