សើច​ជាមួយ​ឈុត​ក្រៅ​ឆាកនៃ​​រឿង​ខ្មោច នាយ ហុងដា ភ្ញាក់​គ្នា​ឯង

វីដេអូ​នៃ​​ខាង​ក្រុម​នេះ គឺ​ជា​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត ​”ជំនួញ​អាគម” របស់​ផលិតកម្ម​ Rock ដែល​នាយ ​ហុងដា គឺ​ជា​តារា​សម្ដែង​ម្នាក់​ក្នុង​​រឿង​នេះ។ ក្នុង​ឈុត​នេះ នាយ​​បាន​​ភ្ញាក់​​ជា​មួយ​ក្រុម ​Cameraman ដែល​ដើរ​តាម​ថត​ពី​ក្រោយ ក្នុង​ពេល​កំពុង​ថត​រឿង​ប្រភេទ​រឿង​ខ្មោច​មួយ​នេះ។ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា៕

 

 

សើច​ជាមួយ​ឈុត​ក្រៅ​ឆាកនៃ​​រឿង​ខ្មោច នាយ ហុងដា ភ្ញាក់​គ្នា​ឯង

 
សើច​ជាមួយ​ឈុត​ក្រៅ​ឆាកនៃ​​រឿង​ខ្មោច នាយ ហុងដា ភ្ញាក់​គ្នា​ឯង

 
សើច​ជាមួយ​ឈុត​ក្រៅ​ឆាកនៃ​​រឿង​ខ្មោច នាយ ហុងដា ភ្ញាក់​គ្នា​ឯង

 

សើច​ជាមួយ​ឈុត​ក្រៅ​ឆាកនៃ​​រឿង​ខ្មោច នាយ ហុងដា ភ្ញាក់​គ្នា​ឯង

 

អត្ថបទ៖ ខុត សីហា