ឪឡឹក ផ្លែទទឹមនិង ក្រូចឆ្មាជាឱសថ ជំរុញសមត្ថភាពផ្លូវភេទ

សុខភាព៖ ទឹកក្រឡុកដែលផ្សំចេញពី ឪឡឹក ផ្លែទទឹម ក្រូចឆ្មា ត្រូវបានអ្នកជំនាញសុខភាព និងសិច លើកឡើងថា វាជួយបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ។
យោងតាម ការសិក្សាមួយដែលចេញផ្សាយ នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Urology រកឃើញថា អាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុង ផ្លែឪឡឹក មានសមត្ថភាពជួយឲ្យ ប្រសើរឡើងនូវលំហូរ ឈាមទៅកាន់លិង្គ  នឹងមិនធ្វើឲ្យលឹង្គងាប់ឡើយ ។
ដើម្បីទទួលបាន សមត្ថភាពផ្លូវភេទ ពីធម្មជាតិអ្នកត្រូវយក កាត់ឪឡឹក១ភាគ៤  ផ្លែទទឹម១ផ្លែ ក្រូចឆ្មា១ផ្លែ រួចដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកផ្លែឈើ បន្ទាប់មកវានឹងចេញជាល្បាយ ដែលគេហៅថា ទឹកក្រឡុក  ក្រោយមកទៀត ត្រូវញ៉ាំវា២ទៅ៣ស្លាបព្រាបាយ នៅពេលព្រឹក ខណៈដែលមិនទាន់បានញ៉ាំអ្វី និង មុនអាហារពេលល្ងាច ដោយអនុវត្តជាប្រចាំ នោះអ្នកនឹងទទួលបានសមត្ថភាព ផ្លូវភេទគួរឲ្យកត់សម្គាល់៕

ឪឡឹក ផ្លែទទឹមនិង ក្រូចឆ្មាជាឱសថ ជំរុញសមត្ថភាពផ្លូវភេទ