ដឹង​រ៉ូប​រៀប​ការ​ គង់ ចាន់ស្រីមុំ​ យប់​មិញ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ?

អ្នកស្រី​ ឌី ម៉ាឡែន ម្ចាស់​ហាង​ ប៉ារ៉ាឌី អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ​ឲ្យ​​ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ សម្រាប់​អាពាហ៍ពិពាហ៍​កាល​ពី​យប់​មិញ ​ប្រាប់​​ថា​រ៉ូប​រៀប​ការ​ពណ៌ស​ដែល ស្រី​មុំ​គ្រងនេះ​តម្លៃ​ ៦៨០០ ដុល្លារ។

 

ទោះ​យ៉ាង​ណា​​ ម្ចាស់​ហាង​ខាង​លើ​ថា​​តម្លៃ​ ៦៨០០ ដុល្លារ​ នេះ​ជា​តម្លៃ​ពេញ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ គង់​ ចាន់​ស្រីមុំ​ គឺ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​ ហើយ​ច្នៃ​រយៈ​ពេល​២​អាទិត្យឯណោះ៕

 

ទស្សនារូបភាព​ខាង​ក្រោម ថា​តើ រ៉ូប គង់ ចាន់ស្រីមុំ  ស្រស់​ស្អាត​ទេ៖

 

ដឹង​រ៉ូប​រៀប​ការ​ គង់ ចាន់ស្រីមុំ​ យប់​មិញ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

ដឹង​រ៉ូប​រៀប​ការ​ គង់ ចាន់ស្រីមុំ​ យប់​មិញ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

ដឹង​រ៉ូប​រៀប​ការ​ គង់ ចាន់ស្រីមុំ​ យប់​មិញ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

ដឹង​រ៉ូប​រៀប​ការ​ គង់ ចាន់ស្រីមុំ​ យប់​មិញ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ?

 

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា