​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​បង្ហោះ​វេបសាយ​ ​ឬ​ទិញ​ ​Domain​ ​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​ខ្លះ​ៗ​ពី​តម្លៃ​ ​ប៉ុន្តែ​តើ​​ប្រិយមិត្ត​​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ទេ​ថា​តើ​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត​នោះ​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ​ ​ហើយ​អ្នក​ណា​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ៗ​ទាំង​នោះ​។​ ​Sabay​ ​សូម​បង្ហាញ​បណ្ដា​​ Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត​​ ដែលមាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១. LasVegas.com  តម្លៃ ៩០លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
២. CarInsurance.com តម្លៃ ៤៩,៧លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៣. Insurance.com តម្លៃ ៣៥,៦លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៤. VacationRentals.com តម្លៃ ៣៥លានដុលា្លរ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៥. PrivateJet.com តម្លៃ ៣១,១៨លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៦. Internet.com តម្លៃ ១៨លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៧. 360.com តម្លៃ ១៧លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៨. Insure.com តម្លៃ ១៦លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
៩. Bankaholic.com តម្លៃ ១៥លានដុល្លារ
 
​កំពូល​ ​Domain​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ ​៩០លានដុល្លារ​
 
១០. Sex.com តម្លៃ ១៣លានដុល្លារ
​ 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ​ស្វែង​យល់​ការ​​ប្រើប្រាស់​ Domain និង Hosting មុន​សម្រេច​ចិត្ត​ទិញ​​​ទាំ​ង​ប្រថុយ
 
​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ mostexpensivedomain.name