លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​ចាប់​អ្នកនយោបាយ​ដែល​ឃោសនា​ថា​អាច​លុប​បំណុល​ពលរដ្ឋ

dnt-news : ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​ចាប់ខ្លួន​អ្នកនយោបាយ ឬ​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​ណា​ដែល​លោក​ហៅថា ប្រើ​សារ​ប្រជាភិថុតិ​នៅពេល​ចុះ​ឃោសនាបោះឆ្នោត ថា​អាច​លុប​បំណុល​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅពេល​ឈ្នះឆ្នោត​។ លោក ហ៊ុន សែន ថ្លែង​បែបនេះ​នៅក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និសីទ​ជាតិ ស្ដីពី​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​