គឹម សីហា និង​គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ រៀបការ​តក់ក្រហល់​

dnt-news : ​មង្គលការ​របស់​គឹម សីហា និង​កញ្ញា គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ បាន​កើតឡើង​ក្រោយពី​រៀប​គម្រោង​ត្រឹម​២០​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​។ នេះ​ជាការ​បង្ហើប​ប្រាប់​ពី​លោក គឹម សីហា ដែលជា​កូនកំលោះ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​មង្គលការ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​មិនា ឆ្នាំ​២០១៦​។