ថតឈុតសិចសុខៗ តួប្រុសឈ្លោះ ជាមួយតួស្រីផ្អើល ក្រុមការងារ(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ វាជារឿងប្លែក និងកំប្លែងបំផុត នៅពេល ដែលតួសិច ប្រុសថតរឿងសុខ ខាំបបូរមាត់តួស្រីឡើងឈាម ក្រោយមកទៀត ដល់ប្លង់តួប្រុស លូកស្ទាបដើមទ្រូង និងបឺតជញ្ជក់មាត់ ស្រាប់តែតួស្រី ទំនងជាមិនសុខចិត្ត ក៏ឈ្លោះជាមួយ តួប្រុស រួចទះកំផ្លៀង ធ្វើឲ្យផ្អើល ក្រុមការងារ ថតប្លង់សិចនេះ តែម្តង។

សូមទស្សនាវីដេអូឃ្លិបនៃប្លង់ថតឈុតសិចដូចខាងក្រោមនេះ៖

ថតឈុតសិចសុខៗ តួប្រុសឈ្លោះ ជាមួយតួស្រីផ្អើល ក្រុមការងារ(មានវីដេអូ)

មានVideoទីនេះ