ក្រុមចម្រៀង BEAST ជួបអ្នកគាំទ្រជាមួយ កាដូ ចម្រៀងថ្មី បទ“Guess Who?” (វីដេអូ)

កូរ៉េ៖ ក្រោយចេញអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីនៅជប៉ុន ក្រុមចម្រៀង BEAST បានសម្តែងនៅមុខ អ្នកគាំទ្រជាលើកដំបូង ជាមួយបទចម្រៀងថ្មី “Guess Who?” ។

ប្រភព័ត៌មានពីកាសែតកូរ៉េ Allkpop បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិនាឆ្នាំ២០១៦នេះថា ក្រុមចម្រៀងដែល សមាជិក ៦នាក់ BEAST បានសម្តែងបទ “Guess Who?” ជាលើកដំបូង ជាកាដូ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ក្រោយបាត់មួយរយៈធំ ហើយបទថ្មី “Guess Who? នេះដែរគឺស្ថិតក្នុង អាល់ប៊ុមតែមួយ ជាមួយបទចម្រៀងរបស់ BEAST ដែលចេញកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ។

ទស្សនាវីដេអូជាមួយ Looking TODAY !

ក្រុមចម្រៀង BEAST ជួបអ្នកគាំទ្រជាមួយ កាដូ ចម្រៀងថ្មី បទ“Guess Who?” (វីដេអូ)