មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​សិល្បៈ​ម្ដង​ៗ គឺ​ជា​ឱកាស​​បង្អួត​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​​គ្នា​ពី​សំណាក់​​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បីៗ​ក្នុង​នាម​អ្នក​រួម​អាជីព​។ យ៉ាង​ណា​មិញ កម្មវិធី​មង្គលការ​របស់ គឹម សីហា និង គង់ ចាន់ស្រីមុំ កាលពី​ម្សិលមិញ​​នេះ​ គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា មាន​តារា​ចម្រៀង និង​សម្ដែង​ល្បី​ៗ​ជាច្រើន​​ចូលរួម និង​សម្ញែង​​ស្ទីល​ស្លៀកពាក់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅមកផង​ដែរ។ តោះ! មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ចិត្ត​មួយ​ម៉ូដ​ហើយ៖

 

មាន សូនីតា

 

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

 

ឈិត សុជាតា

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

ហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន

 

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

 

ទឹម រដ្ឋា
មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

ម៉ាក សែនសូនីតា
មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 គង់ វង្សយ៉ាទី

 

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

សាសា

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

ពៅ លីដា

 

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

ទឹម វត្តី

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 មួយមួយ

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 សុភ័ក្រ កុសូម៉ា

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

សូ ដានីតា

 

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

 

ខៀវ សានសាណា

 

 

មើល​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បី​ៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ វិញ​ម្ដង

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី