របៀបលើក ហុងស៊ុយ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែត តាមរយ:ការរៀបចំក្បាលដំណេក តាមឆ្នាំកំណើត ឲ្យត្រូវក្បួនហុងស៊ុយ

តាមជំនឿ ការរៀបចំក្បាលដំណេកមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះថាក្រៅពីធ្វើឱ្យមានរបៀបរៀបរយល្អ ទីដំណេកនេះនៅជួយលើកដួងរាសីឱ្យបានខ្ពស់ត្រដែតទៀតផង ។

តើគួរររៀបចំទិសក្បាលដំណេកតាមឆ្នាំកំណើតបែបណាដើម្បីឱ្យត្រូវតាមក្បួនហុងស៊ុយ? ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមអនុវត្តតាមក្បួនដូចខាងក្រោម ។

អ្នកកើតឆ្នាំជូត៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងជើង ប៉ុន្តែហាមបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងត្បូងជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើតឆៀងខាងជើង(ឦសាន) ប៉ុន្តែ ហាមបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងលិចឆៀងខាងត្បូង(និរតី)ជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំខាល៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើត ប៉ុន្តែហាមបែរក្បាលដំណេក ទៅទិសខាងលិចឆៀងខាងជើង(ពាយ័ព្យ)ជាដាច់ខាត ។

អ្នកកើតឆ្នាំថោះ៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើត ប៉ុន្តែហាមដេកយកក្បាល ដំណេកបែរទៅទិសខាងលិចជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំរោង៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងលិចឆៀងខាងត្បូង(និរតី) ប៉ុន្តែ ហាមបែរក្បាល ដំណេកទៅទិសខាងកើតឆៀងខាងជើង(ឦសាន)ជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់៖ អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងត្បូង ប៉ុន្តែហាម បែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងជើងជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំមមី៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងត្បូង ប៉ុន្តែហាមបែរក្បាលដំណេក ទៅទិសខាងជើងជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំមមែ៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសលិចឆៀងខាងត្បូង(និរតី) ប៉ុន្តែហាម បែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើតឆៀងខាងជើង(ឦសាន)ជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំវក៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងលិចឆៀងខាងជើង(ពាយ័ព្យ) ប៉ុន្តែ ហាមបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើតជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំរកា៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងលិចឆៀងខាងជើង(ពាយ័ព្យ) ប៉ុន្តែ ហាមបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើតជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំច៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងកើតឆៀងខាងជើង(ឦសាន) ប៉ុន្តែ ហាមប្រើក្បាលដំណេកទៅទិសលិចឆៀងខាងត្បូង(និរតី)ជាដាច់ខាត។

អ្នកកើតឆ្នាំកុរ៖ គួរបែរក្បាលដំណេកទៅទិសខាងជើង ប៉ុន្តែហាមបែរក្បាលដំណេក ទៅទិសខាងត្បូងជាដាច់ខាត៕
របៀបលើក ហុងស៊ុយ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែត តាមរយ:ការរៀបចំក្បាលដំណេក តាមឆ្នាំកំណើត ឲ្យត្រូវក្បួនហុងស៊ុយ

របៀបលើក ហុងស៊ុយ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែត តាមរយ:ការរៀបចំក្បាលដំណេក តាមឆ្នាំកំណើត ឲ្យត្រូវក្បួនហុងស៊ុយ

របៀបលើក ហុងស៊ុយ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែត តាមរយ:ការរៀបចំក្បាលដំណេក តាមឆ្នាំកំណើត ឲ្យត្រូវក្បួនហុងស៊ុយ

របៀបលើក ហុងស៊ុយ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែត តាមរយ:ការរៀបចំក្បាលដំណេក តាមឆ្នាំកំណើត ឲ្យត្រូវក្បួនហុងស៊ុយ
ក្បួន​ហុងស៊ុយ​គ្រែ​ដេក​ជួយ​រឹតចំណង​ស្នេហ៍​!

ប្រភព៖ CEN

  • របៀបលើក ហុងស៊ុយ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែត តាមរយ:ការរៀបចំក្បាលដំណេក តាមឆ្នាំកំណើត ឲ្យត្រូវក្បួនហុងស៊ុយ已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/16  Category:ចំនេះដឹង
Tags: