តារា​ចិន​៣​ដួង​ចូលរួម​នៅក្នុង​យុទ្ធនាការ​ទប់ស្កាត់​ការ​ប្រមាញ់​សត្វ​

dnt-news : នៅក្នុង​ពេលនេះ​តារា​ចិន យ៉ាងហោចណាស់​ក៏ ៣​រូប​ដែល ដែល​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​បម្រើ​ការងារ​សង្គម ជាពិសេស​គឺ​ការងារ​អភិរក្ស​និង​ការពារ​សត្វព្រៃ​ប្រឆាំងនឹង​ការ​បរបាញ់​ក្រោម​ហេតុផល​ផ្សេងៗ​។ តារា​ចិន​ទាំងបី​ដួង​នេះ​ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា​គឺ លោក យ៉ាវ មីង (Yao Ming) លោក ចេក គី​ចាន ហៅ ឈិន​ឡុង និង កញ្ញា លី ពី