នី មុនីនាថ រំឭក​ពី​ជីវិត​ក្មេង​លក់​សៀវភៅ​តាម​ចិញ្ចើមថ្នល់​ក្លាយជា​តួឯក​

dnt-news : ​កញ្ញា នី មុនីនាថ ក្រៅពី​មហាជន​ទទួលស្គាល់​បទពិសោធន៍​សម្តែង​រហូតដល់​ជាប់​ឈ្មោះ​ជាតា​រាទឹក​ភ្នែក​នោះ​ប្រហែលជា​មិនទាន់​ជ្រាប់ថា តារា​រូបនេះ​មុន​បាន​ឈាន​ជើង​ចូលប្រឡូក​ក្នុង​ពិភព​សិល្បៈ នាង​មាន​ប្រវត្តិ​យ៉ាងណា​នោះឡើយ ។ ធាតុពិត​តារា​ទឹកភ្នែក​រូបនេះ ធ្លាប់ជា​ក្មេង​លក់​សៀវភៅ​នៅលើ​ចិញ្ចើមថ្នល់ ដែល