១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

មាន សូនីតា គឺជា​តារា​ស្រី​ម្នាក់​​ដែល​ចូលចិត្ត​យក​ក្រមា​មក​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់ និង​សម្ភារៈ​ផ្សេង​ៗ។ មិន​ខុស​ពី​សព្វមួយដង​តារា​ស្រី​ធ្មេញ​ច្រពើស​បាន​ទាក់ទាញ​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​ភ្ញៀវ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​មង្គលការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ ជាមួយ​រ៉ូប និង​ស្បែកជើង​ច្នៃ​ពី​ក្រមា។ ស្ថិត​ក្នុង​រ៉ូប​ក្រមា​ខ្លី​ត្រឹម​ភ្លៅ ដៃ​តូច​សំយេះ​ស្មា​ពណ៌​ស្វាយ​ឆ្នូត​តូច និង​មាន​អាវ​ផាវ​ពី​ក្រោយ​វែង​អូស​ដី​រួម​ជាមួយ​ខ្សែ​ស្បែក​ជើង​ នីតា បាន​កាច់​រាង​រស់រវើក​នៅ​ពី​មុខ​កាមេរ៉ា​អ្នក​កាសែត​ជាច្រើន។ បើ​ចង់​ដឹង​ថា មាន សូនីតា ស្រស់​ស្អាត​ប៉ុណ្ណា​រូបភាព ១១ សន្លឹក​ខាងក្រោម​នេះ​នឹង​អាច​បញ្ជាក់​បាន៖

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

១១ សន្លឹក​ពី មាន សូនីតា កាច់​រាង​ជាមួយ​រ៉ូប​ក្រមា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី