ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​កំណត់​ផ្លាកលេខ​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្ដាំ ពណ៌​ក្រហម​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន បានចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ស្ដីពី​ការចុះបញ្ជី​ផ្ដល់​និង​កំណត់​ផ្លាកលេខ​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្ដាំ​ដែលមាន​ស្រាប់​ក្នុងប្រទេស ដោយមាន​រយៈពេល​៣​ខែ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ តទៅ​។​