ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)

បច្ចុប្បន្ន​នេះ Neymar នៅ​ទំនេរ​ទេ ហើយ​​​អ្នក​គាំ​ទ្រ​មួយ​ចំនួន​ធំ​តែង​តែ​ចង់​ដឹង​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ដ៏​សម្បូរ​ស្នេហ៍​រូប​នេះ។​ ចង់​ដឹង​ទេ​​ថា​នារី​រូប​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​សំណាង​​ធ្លាប់​បាន​ទាក់​ទង​នឹង​កីឡាករ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​រូប​នេះ ចូរ​តាម​ដាន​ដូច​តទៅ៖

ឆ្នាំ​២០១៥ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង​ Thaila Ayala ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Thaila Ayala

​ឆ្នាំ​២០១៤ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Soraja Vucelic ។

Soraja Vucelic

ឆ្នាំ​២០១៤​ដូច​គ្នា​ដែរ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Gabriella Lenzi ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Gabriella Lenzi

កំឡុង​ឆ្នាំ២០១៣​ដល់​២០១៤ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Bruna Marquezine ។

Bruna Marquezine

ឆ្នាំ​២០១៣ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Patrícia Jordane ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Patrícia Jordane

ឆ្នាំ​២០១៣​ដូច​គ្នា​ដែរ​ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង ​Laryssa Oliveira ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
​Laryssa Oliveira

ឆ្នាំ​២០១២ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Maíra Cardi ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Maíra Cardi

ឆ្នាំ​២០១១ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹងCarol Abranches ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Carol Abranches

ឆ្នាំ​២០១១ ដូចគ្នា​ដែរ​ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Andressa Suita ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Andressa Suita

ឆ្នាំ​២០១១ ដូចគ្នា​ដែរ​ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Daniela Carvalho ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Daniela Carvalho

ឆ្នាំ​២០១១ ដូចគ្នា​ដែរ​ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Nicole Bahls ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Nicole Bahls

ឆ្នាំ​២០១១ ដូចគ្នា​ដែរ​ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Barbara Evans ។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Barbara Evans

ឆ្នាំ​២០១០ គាត់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង Carolina Nogueira Dantas នាង​គឺជា​មិត្តស្រី​ដំបូង​បំផុត​របស់ Neymar។

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Carolina Nogueira Dantas

 

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ Neymar ក៏​ត្រូវ​រង​នូវ​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ថា​ធ្លាប់​បាន​ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង នារី​មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា៖

ឆ្នាំ​២០១៦​ជាមួយ​នឹង​ Choe Crace Moretz

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Choe Crace Moretz

 

Elizabeth Martinez កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Elizabeth Martinez

Anitta កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៣

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Anitta

ឆ្នាំ​២០១២​ជាមួយ​នឹង​ Dani Sperle

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Dani Sperle

ឆ្នាំ​២០១២ ជាមួយ​នឹង​Carol Belli

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Carol Belli

ឆ្នាំ​២០១២​ជាមួយ​នឹង​Roberta Appratti

ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)
Roberta Appratti

ប្រភពៈ  
ដោយៈ Gemini Fleta

  • ប្រវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​របស់​តារា​បាល់​ទាត់​ឆ្នើម​ Neymar (មិនតិចជាង ១០ នាក់ទេ!)已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/16  Category:កីឡា
Tags: