ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

វិបសាយ​ MacRumoursបាន​ណែនាំ​ និង​​បង្ហាញ​អំពី​ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​​​ដែល​​គួរ​​កុំ​ទាន់​ទិញ​ក្នុង​​ពេល​ឥឡូវ​​នេះ ដោយ​​សារ​តែ​ផលិត​ផល​ទាំង​នោះ​ជា​ស៊េរី​ចាស់​ ហើយ​ស៊េរី​ថ្មី​​ដែល​មាន​បន្ថែម​ចំណុច​ពិសេសៗ​ជា​ច្រើន​អាច​នឹង​បញ្ចេញ​​​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ។

 

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

 

ផលិតផល​ទាំង​នោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

@iPad Air

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

 

-រំពឹង​ថា​នឹង​ទទួល​ការ​អាប់ដេត​ក្នុង​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ​នេះ
-រយៈ​ពេល​ចាប់​តាំង​ពី​ស៊េរី​​ចុង​ក្រោយ​បាន​ប្រកាស៖ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៤​ (៥១៦​ថ្ងៃ)
-ជា​មធ្យម​៖ រយៈ​ពេល​៣៣១​​ថ្ងៃ​នឹង​អាប់​ដេត​ម្ដង​

 

[email protected] Air

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

 

-​នឹង​ទទួល​ការ​អាប់ដេត​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​
-រយៈ​ពេល​ចាប់​តាំង​ពី​ស៊េរី​​ចុង​ក្រោយ​បាន​ប្រកាស៖ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ (៣៧២​ថ្ងៃ)
-ជា​មធ្យម​៖ រយៈ​ពេល​៣៥០​ថ្ងៃ​នឹង​អាប់​ដេត​ម្ដង

 

@Retina MacBook Pro​​

 

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

 

-​នឹង​ទទួល​ការ​អាប់ដេត​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​
-រយៈ​ពេល​ចាប់​តាំង​ពី​ស៊េរី​​ចុង​ក្រោយ​បាន​ប្រកាស៖ ខែ​ឧសភា​​ ឆ្នាំ​២០១៥​ (៣០២​ថ្ងៃ)
-ជា​មធ្យម​៖ រយៈ​ពេល​២១៤​ថ្ងៃ​នឹង​អាប់​ដេត​ម្ដង

 

@MacBook Pro

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​
-ត្បិត​ថា​ជា​ស៊េរី​ចាស់​ខ្លាំង​ ប៉ុន្តែ​ទំនង​នឹង​ទទួល​ការ​អាប់ដេត
​-រយៈ​ពេល​ចាប់​តាំង​ពី​ស៊េរី​​ចុង​ក្រោយ​បាន​ប្រកាស៖ ខែ​មិថុនា​​ ឆ្នាំ​២០១២​ (១៣៧៣​​ថ្ងៃ)
-ជា​មធ្យម​៖ រយៈ​ពេល​២៦១​ថ្ងៃ​នឹង​អាប់​ដេត​ម្ដង

 

@Mac Mini

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

 

-​នឹង​ទទួល​ការ​អាប់ដេត​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​
-រយៈ​ពេល​ចាប់​តាំង​ពី​ស៊េរី​​ចុង​ក្រោយ​បាន​ប្រកាស៖ ខែ​តុលា​​ ឆ្នាំ​២០១៤​ (៥១៦​ថ្ងៃ)
-ជា​មធ្យម​៖ រយៈ​ពេល​៤៣៨​ថ្ងៃ​នឹង​អាប់​ដេត​ម្ដង

 

@Mac Pro

ផលិតផល​ Apple មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពុំគួរ​ទាន់​ទិញ​​នៅ​ពេល​នេះ​

 

-​នឹង​ទទួល​ការ​អាប់ដេត​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​
-រយៈ​ពេល​ចាប់​តាំង​ពី​ស៊េរី​​ចុង​ក្រោយ​បាន​ប្រកាស៖ ខែ​ធ្នូ​​ ឆ្នាំ​២០១៣​ (៨១៨​ថ្ងៃ)
-ជា​មធ្យម​៖ រយៈ​ពេល​៤៤៩​ថ្ងៃ​នឹង​អាប់​ដេត​ម្ដង

​​​​​​​​​​​​

ចុច​អាន៖ iPhone 7 Plus កាមេរ៉ា​ភ្លោះ​លេច​រូប​មក​ច្បាស់​ចែស​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ MacRumours​​​​​​​​