ឯកឧត្តម ពេជ្រ សោភ័ន ៖ ត្រូវ​ទប់ស្កាត់​ឲ្យ​ខាងតែបាន​នូវ​អំពើ​កូដកម្ម បាតុកម្ម​ដែលមាន​បំណង​ចង់​ធ្វើ​បដិវត្តន៍​ពណ៌​

​បាត់ដំបង ៖ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ពេ​ជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ម្សិលមិញនេះ នៅ​សាលាខេត្ត​បាត់ដំបង បាន​ប្រាប់​អាជ្ញាធរ និង​សមត្ថកិច្ច​មូលដ្ឋាន​ថា ត្រូវ​ទប់ស្កាត់​ឲ្យ​ខាងតែបាន​នូវ​អំពើ​កូដកម្ម បាតុកម្ម ណា​ដែល​មានបំណង​ចង់​ធ្វើ​បដិវត្