អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

ម៉ាឡេស៊ី៖ អ្នកលក់តុក្កតាសិច រូបស្រស់ជនជាតិ ម៉ាឡេស៊ីនាង Gatita Yen ដែលល្បីល្បាញក្នុង បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ជាយូមកហើយនោះថ្មីៗ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហួសចិត្ត ពេលនាងបង្ហាញមុខពិត ក្នុងពេលសម្ភាស។

ព័ត៌មានពី Asia News បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះថាស្រីស្រស់ Gatita Yen អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ល្បីក្នុងបណ្តាញ អ៊ីធ័រណេត ដោយសារសម្រស់ ដ៏ទាក់ទាញរបស់នាង ថ្មីៗនេះបានជួបសម្ភាសជាមួយ Malaysian portal Cari ហើយមុខមាត់ពិតរបស់នាង បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ហួសចិត្តដោយខុស ដាច់ស្រឡះពីរូបភាព selfies ដែលនាងតែងតែបង្ហោះក្នុង អ៊ីនធ័រណេតប្រយោជន៍ ដើម្បីលក់ផលិតផល ហើយកន្លងមកមាន មនុស្សប្រុសមិនតិច ចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្រស់ ដ៏សិចស៊ីរបស់នាង ។

នាងGatita Yen បាននិយាយថា មូលហេតុដែលខ្លួនជ្រើសរើស យកមុខរបរលក់តុក្កតាសិច Online នេះព្រោះនាងចង់គេច វេសពីការងារជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវចំណាយពេលនៅក្រៅផ្ទះ ហើយនៅផ្ទះបែបនេះ នាងអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដែលខ្លួនចូលចិត្ត ៕

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត

អ្នកលក់តុក្កតាសិច Online ម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត ហួសចិត្តក្រោយ បង្ហាញមុខពិត