តារា​សម្តែង​នាង​ Lee ​Da ​Hae នឹង​បន្ត​កុងត្រា​ថ្មី​ជា​​មួយ​FNC Entertainment ​

ជា​តារា​សម្តែង​ ដែល​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​នោះ ​នាង​ Lee Da Hae​ នឹង​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ ជា​មួយ​នឹង​ផលិតកម្ម​ FNC Entertainmentទៀត  ហើយ​នាង ​បាន​ប្រាប់​ថា​ នាង​បាន​ប​ន្ត​កិច្ច​សន្យា​ ជា​មួយ​ទីភ្នាក់ងា​រមួយ​នេះ​​ ដែល​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ពត៌មាន​នេះ​ តាមរយះ​ការផ្សាយ​របស់​ទូរទស្សន៍​មួយ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី១៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​កន្លង​ទៅ​។​នេះ​គឺភាព​ ជោគ​ជ័យ​រប​ស់​នាង ​ជា​បន្ត​ទៀត​ ហើយ​ ដែល​កន្លង​ទៅ​ទស្សនិជន​ ដែល​ជា​ អ្នក​គាំទ្រ​នាង​ បាន​រី​ករាយ​នូវ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ ដែល​នាង​បាន​ សម្តែង​។ ់
តារា​សម្តែង​នាង​ Lee ​Da ​Hae នឹង​បន្ត​កុងត្រា​ថ្មី​ជា​​មួយ​FNC Entertainment ​តារា​សម្តែង​នាង​ Lee ​Da ​Hae នឹង​បន្ត​កុងត្រា​ថ្មី​ជា​​មួយ​FNC Entertainment ​

ប្រែសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ http://www.koreaboo.com