ពួក​បរទេស​ទិញ​លំនៅស្ថាន​នៅ​កម្ពុជា​កើន​ឡើងជា​ទឹកប្រាក់​ដល់​ទៅ​៤៨​លាន​ដុល្លារ​

​dnt-news : យោងតាម​របាយការណ៍​ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ បង្ហាញថា កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥ កន្លងទៅនេះ​ចំនួន​ជន​ជនបរទេស​ទិញ​ផ្ទះ​មាន​ប្រមាណ​៤៨០​យូ​នី​ត​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​មានតម្លៃ​ជា​មធ្យម​សរុប​ប្រមាណ​ជាង​៤៨​លាន​ដុល្លារ​។​