គ្រាន់​តែ​ថត​រូប​ដាក់​លើ Facebook ក៏​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បី​តម្លៃ​រយ​ដុល្លារ

ដើម្បី​អរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ ម៉ាក​ស្បែក​ជើង​លំដាប់​អន្តរជាតិ Clarks ផ្ដល់​ឱកាស​​ដល់​គ្រប់​អតិថិជន​​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី Clarks យ៉ាង​ពិសេស ដោយ​គ្រាន់​តែ​ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​ស្បែក​ជើង Clarks ដាក់​លើ Facebook។ ចង់​បាន​ស្បែកជើង Clarks Free Free តម្លៃ​រយ​ដុល្លារ​ សូម​​មើល​លក្ខខណ្ឌ​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

 

គ្រាន់​តែ​ថត​រូប​ដាក់​លើ Facebook ក៏​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បី​តម្លៃ​រយ​ដុល្លារ

 

១. ល​ស្បែកជើង Clarks ហើយ​ថត​រូប​នៅ​ក្នុង​ហាង Clarks (Aeon Mall ជាន់​ផ្ទាល់​ដី)

២. ផ្ញើ​រូប​ភាព​របស់​អ្នក​ចូល​មក​ក្នុង​ប្រអប់​សារ ( Inbox) និង​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​មក​កាន់ Facebook Page: Clarks Shoes

៣. ក្រុម​ការងារ Clarks នឹង Post ​នៅ​លើ Page

៤. Share រូប​អ្នក​ ហើយ​សន្សំ​ចំនួន Like និង Share ឲ្យ​បាន​ច្រើន ហើយ​​អ្នក​ដែល​មាន​ចំនួន Like និង Share ច្រើន​ជាង​គេ​តែ​ម្នាក់​គត់​មាន​សំណាង​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី Clarks គឺ​ស្បែកជើង Clarks មួយ​គូ​តម្លៃ​ក្រោម ១៥០ ដុល្លារ។

 

កម្មវិធី​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១២ ដល់ ៣០ ខែ​មីនា ។ ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​នឹង​ត្រូវ​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៦ ។ កុំ​ភ្លេច​ណា៎! គ្រាន់​តែ​ល​ស្បែក​ជើង ហើយ​ថត​រូប ក៏​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បី​ដល់​រយ​ដុល្លារ​ដែរ!

 

គ្រាន់​តែ​ថត​រូប​ដាក់​លើ Facebook ក៏​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បី​តម្លៃ​រយ​ដុល្លារ

 

គ្រាន់​តែ​ថត​រូប​ដាក់​លើ Facebook ក៏​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បី​តម្លៃ​រយ​ដុល្លារ

 

គ្រាន់​តែ​ថត​រូប​ដាក់​លើ Facebook ក៏​អាច​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បី​តម្លៃ​រយ​ដុល្លារ

 

អត្ថបទ៖ សុខអូន