រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទូត​កូរ៉េខាងជើង​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទូត​កូរ៉េខាងជើង​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា​ភ្នំពេញ ៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩ និង​២០ នាទី ថ្ងៃទី​១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ នេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជា​មា​និត្យ ប្រជាធិបតេយ្យ កូរ៉េខាងជើង​លោក Honh Ki Choi ដែល​ចប់​អាណត្តិ ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា ដែល​ជំនួប​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​ទីស្តីការក្រសួង។ នៅ​ក្នុង​ជំនួប​នោះ ឯកឧត្ដម​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង បាន​ថ្លែង​អំណរគុណ ចំពោះ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជា​មា​និត្យ ប្រជាធិបតេយ្យ កូរ៉េ ដែល​បាន​ជួយ​កសាង​អាគារ​សារមន្ទីរ​មួយ​នៅ​សៀមរាប​៕

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទូត​កូរ៉េខាងជើង​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទូត​កូរ៉េខាងជើង​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទូត​កូរ៉េខាងជើង​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទូត​កូរ៉េខាងជើង​ជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជំរាបលា​