នាយ ចឺម ប្រកាសថា​១០​ឆ្នាំ​ទៀត​ទើប​យកប្រពន្ធ​កូន​

dnt-news : ​នាយ ចឺម និយាយ​ទាំង​កាយ វិកា​យ​ក្រ​ម៉ិច​ក្រ​ម៉ើ​ម​ថា ១០ ឆ្នាំ​ទៀត ទើប​គិតគូរ​រឿង​ប្រពន្ធ​កូន ហើយ​ពេលនេះ​នៅ​ទំនេរ​ចែស​តែម្តង ។ គេ​នៅ​ចាំបាន​ថា​កន្លងមក នៅពេលដែល​នាយ​ទៅ​សម្តែង​នៅ​ខេត្ត​មួយ​ត្រូវបាន​ថៅកែ​កា​រ៉ា​ស់​សាំង ដែល​រស់នៅ​តំបន់​នោះ បាន​ចាប់អារម្មណ៍​មកលើ​រូប​នាយ ហើយ​ចង់​លើក​កូនក្រមុំ​ឱ្