ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​អំពី​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា​

dnt-news : មហោស្រព​និង​ពិព័រណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ច្នៃប្រឌិត​ដំបូង​គេ​បង្អស់ បង្ហាញជូន​ពី​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​ក្នុងសង្គម​។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ចង់​ស្វែងយល់ថា​កម្ពុជា​រីកចម្រើន​កម្រិត​ប៉ុណ្ណា​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា និង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​សង្គម សូម​ចូលរួម និង​ធ្វើការ​ស្វែងយល់​អំពី មហោស្រព​និង​ព