មើល​តម្លៃ​រ៉ូប​មង្គលការ​តម្លៃ​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​របស់​តារា​ខ្មែរ ៣ រូប ពេញ​ចិត្ត​អត់?

កន្លង​មក​ធ្លាប់​មាន​តារា​ស្រី ៣ រូប​ហើយ ដែល​បាន​បញ្ចេញ​តម្លៃ​រ៉ូប​មង្គល​ការ​របស់​ខ្លួន ខណៈ​តារា​ផ្សេង​ទៀត​ព្យាយាម​លាក់បាំង​ទៅ​វិញ។ តើ​មាន​តារា​រូប​ណា​ខ្លះ? ហើយ​រ៉ូប​កាត់​នំ​ទាំង​នោះ​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន?

 

១. សារ៉ាយ សក្ខណា៖ រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១២ ធ្នូ ២០១៣ ស្លៀក​រ៉ូប​កាត់​នំ​តម្លៃ ១០ ០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក។

 

មើល​តម្លៃ​រ៉ូប​មង្គលការ​តម្លៃ​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​របស់​តារា​ខ្មែរ ៣ រូប ពេញ​ចិត្ត​អត់?

 

២. គង់ ចាន់ស្រីមុំ៖ រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៣ មីនា ២០១៦ ស្លៀក​រ៉ូប​កាត់​នំ​តម្លៃ​ជិត ៧ ០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក។

មើល​តម្លៃ​រ៉ូប​មង្គលការ​តម្លៃ​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​របស់​តារា​ខ្មែរ ៣ រូប ពេញ​ចិត្ត​អត់?

 

២. គឹម លីហ្សា៖ រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ធ្នូ ២០១៣ ស្លៀក​រ៉ូប​កាត់​នំ​តម្លៃ​ជិត ៤ ០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក។

មើល​តម្លៃ​រ៉ូប​មង្គលការ​តម្លៃ​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ​របស់​តារា​ខ្មែរ ៣ រូប ពេញ​ចិត្ត​អត់?