ក្រុមនិស្សិត ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​អង្គភាព​ប្រ​ឆាំ​អំពើពុករលួយ ​ដើម្បី​ស្នើ​សុំអោយ​ស៊ើបអង្កេត​ករណី​ ​លោក​កឹម សុខា​

ភ្នំពេញ:
នៅវេលា​ម៉ោង​3​រសៀល ថ្ងៃទី​18 ខែមីនា នេះ ក្រុមនិស្សិត និង​យុវជន​នៅតាម​បណ្តាមហាវិទ្យាល័យ​និង​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា​​ក្នុង​រាជធានី​​ភ្នំពេញ បាននាំគ្នា​មកដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​អង្គភាព​ប្រ​ឆាំ​អំពើពុករលួយ ​ដើម្បី​ស្នើ​សុំអោយ​ស៊ើបអង្កេតករណី​​លោក​កឹម សុខា ប្រធានស្តីទី​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ យកលុយ​ទៅ​​ទិញនិង​ផ្ទះ​អោយ​ស្រី​ស្នេហ៍​។​

ក្រុមនិស្សិត ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​អង្គភាព​ប្រ​ឆាំ​អំពើពុករលួយ  ​ដើម្បី​ស្នើ​សុំអោយ​ស៊ើបអង្កេត​ករណី​ ​លោក​កឹម សុខា​

ក្រុមនិស្សិត ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​អង្គភាព​ប្រ​ឆាំ​អំពើពុករលួយ  ​ដើម្បី​ស្នើ​សុំអោយ​ស៊ើបអង្កេត​ករណី​ ​លោក​កឹម សុខា​

ក្រុមនិស្សិត ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​អង្គភាព​ប្រ​ឆាំ​អំពើពុករលួយ  ​ដើម្បី​ស្នើ​សុំអោយ​ស៊ើបអង្កេត​ករណី​ ​លោក​កឹម សុខា​