សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េ៖ អ្នកនិយមប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត នៅកូរ៉េខាងត្បូង កំពុងលុងនឹងសម្រស់ ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ ដោយសារសម្រស់ដ៏ ទាក់ទាញរបស់នាង ហើយនាំគ្នានិយាយថា នាងជាក្មេងស្អាតបំផុត ដែលពួកគេមិនធ្លាប់ បានឃើញពីមុនមក ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា ក្មេងស្រីតូចដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះ កើតនៅឆ្នាំ២០១១ គឺនាងមានអាយុទើបតែ ៥ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅលើគេហទំព័រ Pann ដែលបានបង្ហោះរូបភាពទាំងនេះ មានប្រិយមិត្តជាច្រើនបាន Comment ថានាងជាក្មេងស្រីស្អាតបំផុត និងអ្នកខ្លះកំប្លែងថា នាងបានកែសម្ផស្សតាំងពី នៅក្នុងពោះមកម្លេះទើបស្អាត ឥតខ្ចោះបែបនេះ ៕ 

ចង់ដឹងថាក្មេងស្រីនេះ ស្អាតប៉ុណ្ណាទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង

សម្រស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ កំពុងឆក់យកបេះដូង ប្រិយមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង