ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​

​​ការអនុវត្ត​ក្បាច់គុន​កុង​ហ្វូ នៅលើ​ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ក្នុង​រយៈកម្ពស់ ១៥០០ ម៉ែត្រ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការហ្វឹកហាត់​សំរាប់​លោកសង្ឃ​សៅ​លី​ញ​ចិន​ប៉ុណ្ណោះ ។​

​នៅក្នុង​រូបភាព​ទាំងនេះ ដែល​ថត​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ជាច្រើន​អង្គ នាំគ្នា​ហក់លោត​យ៉ាងខ្ពស់​ពីលើ​បង្កាន់ដៃ នៃ​ផ្លូវ​ដើរ និង​ថែមទាំង​ឈរ​សំកាំង​ខ្លួន​បញ្ចេញ​ក្បាច់គុន​នៅ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ព្រឺក្បាល​ជួយ​តែម្តង ។​

​វិហារ Mount Song គឺជា​ទីកន្លែង​មួយ​ចងភ្ជាប់​នឹង​វិហារ​សៅ​លិញ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅលើ​ពិភពលោក ស្ថិតក្នុង​ស្រុក Dengfeng ខេត្ត Henan ប្រទេស​ចិន ៕

សូមកុំ​សាកល្បង​តាម នៅផ្ទះ​របស់​អ្នក​!!

ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​ ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​ ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​ ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​ ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​ ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​ ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​

ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​

Chinese Shaolin monks practise kungfu on the cliff of a mountain at the Sanhuangzhai scenic spot in Dengfeng city, central China’s Henan province, 17 March 2016.

ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​

  • ហ៊ាន​មែន​! លោកសង្ឃ​សៅ​លិញ​ចិន​ហ្វឹកហាត់​កុង​ហ្វូ​នៅលើ​មាត់ច្រាំង​ថ្ម​ចោទ​ភ្នំ​ដ៏​កម្ពស់ គ្មាន​ព្រឺក្បាល​សូម្បី​បន្តិច​已关闭评论
  • 27 views
  • Hide Sidebar
    A+