តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


​មាន​អ្នក​និយម​លេង​កម្មវិធី​សង្គម​ជាច្រើន​បាន​លើកយក​ប្រធានបទ​នៃ​ការ​ភាពខុសប្លែក​គ្នា​រវាង​ការ​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង បែប​ជប៉ុន ។ យោងតាម​ការបង្ហាញរ​បស់​អ្នកជំនាញ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា វិធី​ផាត់មុខ​តាមបែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន គឺមាន​លក្ខណៈ​ខុសស្រឡះ​ពីគ្នា ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ​អ្នកជំនាញ​ខាងលើ​បាន​ឧទាហរណ៍​ដោយ​លើកយក​ចំណុច​សំខាន់ៗ​ដូចជា​៖

​ការ​ផាត់មុខ​តាមបែប​កូរ៉េ គឺ​សង្កត់ធ្ងន់​ទៅលើ​ស្បែ​កដោយ​ធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យ​មាន​ពន្លឺ គូរ​រោម​ជ​ញ្ចើ​ម​ឲ្យ​ត្រង់ បបូរមាត់​ត្រូវតែ​ក្រហម សរុបមក​វិញ​គឺ​ធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យ​ផ្ទៃមុខ​ទាំងមូល​មាន​ពន្លឺ និង រលើបរលោង​ជានិច្ច ។ ​

M88


ចំណែក​ការ​ផាត់មុខ​តាមបែប​ជប៉ុន​វិញ​នោះ គឺ​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅលើ​ស្បែក​ដូចគ្នា​ដែរ ប៉ុន្តែ​ផាត់​ទៅតាម​ពណ៌​ស្បែក​របស់​យើង​(​ផាត់​ស្រាលៗ​) ម្យ៉ាងវិញទៀត​ការ​ផាត់មុខ​បែប​ជប៉ុន​គឺ​ចូលចិត្ត​ផាត់​ពណ៌​ផ្កាឈូក មិន​ថា​ថ្ពាល់ ឬ បបូរមាត់​នោះឡើយ ប៉ុន្តែ​គ្រាន់តែ​ថ្ពាល់​ផាត់​ស្រាល​ជាង​ពណ៌​នៅលើ​បបូរមាត់​បន្តិច ។

​ចង់ដឹងថា​តើ​ការ​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង​នោះ​សូម​មើល​ការ​បង្ហាញជូន​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា​៖ (​ប្រភព កូរ៉េ​ប៊ូ​) កុសល​

-ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ

តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)

-ផាត់មុខ​បែប​ជប៉ុន

តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)តើ​វិធី​ផាត់មុខ​បែប​កូរ៉េ និង ជប៉ុន មួយណា​ស្អាត​ជាង ? (​មាន​វីដេអូ​)