មើល​តារា​កិត្តិយស និង​ពិធីការិនី ប៉ុន​ៗ​គ្នា មាន​អី​សប្បាយ​តើ!

ដូច​សព្វ​មួយ​ដង កម្មវិធី “ម៉ាអេម” បាន​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​របស់​ខ្លួន ដោយ​នៅ​សប្ដាហ៍​មុន​នេះ តារា​កិត្តិយស និង​ពិធីការិនី គឺ​មាន​មាឌ​តូច​ប៉ុន​ៗ​គ្នា​ហ្មង។ ក្រៅ​ពី​ពិធីការិនី មាឌ​ល្អិត​បាន​សំដី ឈិន រីយ៉ា តារា​កិត្តិយស គឺ​យុវជន កៅ ពន្លឺ និង វណ្ណ ចេស្ដារ ដែល​ពួក​គេ​សុទ្ធ​ជា​តារា​ចម្រៀង និង​និពន្ធ​បទ Original Song។

 

មើល​តារា​កិត្តិយស និង​ពិធីការិនី ប៉ុន​ៗ​គ្នា មាន​អី​សប្បាយ​តើ!

 

សុទ្ធ​ជា​អ្នក​ពូកែ​វោហា ក្រុម​សិល្បករ​មាឌ​តូច​ទាំង​បី​នាក់ មើល​ទៅ សប្បាយ​តើ…!

 

តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា…!!!

 

វគ្គ​ទី​១

 

 

វគ្គ​ទី​២

 

 

វគ្គ​ទី​៣

 

 

តារា​កិត្តិយស​សប្ដាហ៍​នេះ គឺ​ម៉ាដូណា និងសុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា…រង់​ចាំ​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា!!!