ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

6 Videos


​ស្របពេល​រឿង​ហូលីវូដ​បែប​វីរបុរស Captain America: Civil War នឹងត្រូវ​ចាក់​បញ្ចាំង​នា​ថ្ងៃទី ២៨ មេសា​ខាងមុខនេះ ឈុត​វីដេអូ​ខ្លី (trailer) ក៏បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ​ផងដែរ ហើយ​គេ​ក៏បាន​ឃើញថា​មាន​វីរបុរស​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​ចូលរួម ដូចជា វីរបុរស​ពីងពាង វីរបុរស​ស្រមោច ។​ល​។​

​ ​ជាមួយនឹង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​នេះ នៅឯ​ប្រទេស​ចិន​ក៏បាន​លេចចេញ​នូវ​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​មួយ ដោយ​ទំព័រ Tik ka របស់​ចិន បាន​ស្រមោល​ស្រ​ម៉ៃ​គូស​រូប​វីរបុរស​ដ៏​ល្បី​ទាំងនេះ ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​បុរាណ​ចិន ដែល​មើលទៅ​ទំនង​ផងដែរ ។ ចង់ដឹងថា​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ទស្សនា​រូបថត​ខាងក្រោម ៖

M88


១/ Captain America

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

២/ Iron Man

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៣/ War Machine

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៤/ Thor

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៥/ Vision

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៦/ Hawkeye

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៧/ Spider Man

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៨/ Ant Man

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

៩/ Falcon

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

១០/ Black Panther

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

១១/ Black Widow

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

១២/ Scarlet Witch

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

១៣/ Winter Soldier

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

១៤/ Hulk

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

១៥/ Deadpool

ប្លែក​ភ្នែក ! គំនូរ​វីរបុរស Marvel ក្នុង​ឈុត​ល្ខោន​ចិន​

​ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព​៖ Historybuff)