ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​អ្នកយកព័ត៌មាន​របស់ BBC ម្នាក់​រួមទាំង​ជនជាតិភាគតិច​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​អា​ម៉ា​ហ្សូ​ន ៣ នាក់​ទៀត​បាន​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​អម្បូរ anaconda មួយ​ក្បាល​ដែលមាន​ប្រវែង ៥.១ ម៉ែត្រ ហើយ​សម្រាប់​ប្រវែង​របស់​ពស់​មួយ​ក្បាល​នេះដែរ​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់​ចូល​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​ពស់​ដែលមាន​ប្រវែង​វែង​ជាងគេ​លើ​ពិភពលោក ។

ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)

M88


លោក Gordon Buchanan ដែលជា​អ្នកយកព័ត៌មាន​របស់ BBC បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ពស់​អម្បូរ anaconda មួយ​ក្បាល​នេះ​បាន​លាក់ខ្លួន​នៅក្នុង​ព្រៃ​ដ៏​ជ្រៅ​នៅក្នុង​តំបន់​អា​ម៉ា​ហ្សូ​ន ។ គួរបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា សត្វ​ពស់​អម្បូរ anaconda នេះ​ជា​ប្រភេទ​ពស់​យក្ស​ដែលមាន​ទាំង​ទំហំ និង ប្រវែង​វែង​ជាង​ពស់​ទាំងអស់​លើ​ពិភពលោក ហើយ​ពស់​ប្រភេទ​នេះ​មាន​ដើមកំណើត​នៅ​តំបន់​អាមេរិក​ខាងត្បូង ៕ (​ប្រភព​៖ ឌាល​លី​មែ​ល​) កុសល​

ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)ក្រុម​បុរស​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ចាប់បាន​ពស់​យក្ស​ដ៏​កម្រ​ប្រវែង​ជាង ៥ ម៉ែត្រ​(​មាន​វីដេអូ​)