រដ្ឋាភិបាល​និង​គណៈកម្មាការ​ថៃ ធ្វើ​សេចក្តីព្រាង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថ្មី ស្ថិតនៅក្នុង​ភាពមិន​ចុះសម្រុង​គ្នា​

dnt-news : ​រដ្ឋាភិបាលយោធា​ថៃ និង​គណៈកម្មាការ​ធ្វើ​សេចក្តីព្រាង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​កំពុងស្ថិត​ក្នុង​ភាពមិន​ចុះសម្រុង​គ្នា​បន្ទាប់ពី​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​បានស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មាន​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថ្មី​មួយ ដែលមាន​ការដាក់បញ្ចូល ព្រឹទ្ធសភា​ដែល​មិនត្រូវ​ជ្រើសរើស​ដោយ​ការបោះឆ្នោត ហើយ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសតាំង ឲ

  • រដ្ឋាភិបាល​និង​គណៈកម្មាការ​ថៃ ធ្វើ​សេចក្តីព្រាង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថ្មី ស្ថិតនៅក្នុង​ភាពមិន​ចុះសម្រុង​គ្នា​已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/18  Category:ក្នុងស្រុក