ថៃ​កំពុង​ព្រួយបារម្ភ រឿង​ព្រះសង្ឃ​ឡើង​គីឡូ​ខ្លាំង ដោយសារ​ចង្ហាន់ ដែល​ពុទ្ធ​បរិ​ស័​ទ្ធ​ប្រគេន​ឲ្យ​

dnt-news : ​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​អ្នក ដែលមាន​ជំនឿ​លើ​ព្រះពុទ្ធសាសនា គ្រប់ៗ​គ្នា​តែងតែ​ធ្វើ ការដាក់​បាត្រ ឬ​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ភិក្ខុសង្ឃ ដែលជា​អ្នកថែរក្សា និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ព្រះធម៌​។ យ៉ាងណាមិញ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅឯ ប្រទេស​ថៃ​បានបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា ព្រះសង្ឃ​ស្ទើរតែ​ពាក់កណ្ដាល ប្រទេស​បានទទួល​រង​នូវ ជំងឺ​ឈឺ​ថ