មជ្ឈមណ្ឌល​កសិកម្ម​ធ​ម្ម​ជាតិ​កំពុង​ទប់ទល់​បន្លែ​គីមី​ជាតិពុល​ពី​វៀតណាម ដែល​នាំចូល ពី​២០០ ទៅ​៤០០​តោន​ក្នុង​១​ថ្ងៃ​

dnt-news : ​ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​កសិកម្ម​ធម្ម​ជាតិ លោក អៀង សុធា​រ៉ា មានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជា​ត្រូវការ​នាំចូល​បន្លែ​មកពី​ប្រទេសជិតខាង​បន្ថែម​ប្រមាណ ២០០​តោន​ទៅ ៤០០​តោន​ក្នុង​មួយថ្ងៃៗ ដែលមាន​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​ជាង ២០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុង​មួយឆ្នាំៗ​។ លោក​ថា នេះ​ជា​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សុខភាព និង​សេដ្ឋក