តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស ​​បាន​ចេញ​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​​ម្សិល​មិញ សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2016 ​​​នា​ខែ​មិថុនា​ខាង​មុខ។

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

​​២៤​ក្រុម​​ នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​ពាក់​ឯក​សណ្ឋាន​ប្លែកៗ​ពី​គ្នា​ ​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ នា​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មិថុនា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កក្កដា។

 

តោះ! ​​ក្រឡេក​ទៅ​មើល​ឯក​សណ្ឋាន​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ខ្លះៗ ដែល​ប្រកាស​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​កន្លង​មក ហើយ​​ប្រិយ​មិត្ត​គិត​ថា ឯក​សណ្ឋាន​ក្រុម​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១. អង់គ្លេស៖ ក្នុង​ដី​ (ស), ក្រៅ​​ដី (ក្រហម)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

២. អាល្លឺម៉ង់៖ ក្នុង​ដី​ (ស), ក្រៅ​ដី (ក្រមៅ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៣. អេស្ប៉ាញ៖ ក្នុង​ដី (ក្រហម), ក្រៅ​ដី (ស)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៤. អ៊ីតាលី៖ ក្នុង​ដី (អាវ​ខៀវ, ខោ​ស), ក្រៅ​ដី (អាវ​ស, ខោ​ខៀវ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៥. ព័រទុយហ្គាល់៖ ក្នុង​ដី (ក្រហម), ក្រៅ​ដី (បៃ​តង)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៦. អៀរឡង់​ខាង​ជើង៖ ក្នុង​ដី (អាវ​បៃ​តង, ខោ​ស), ក្រៅ​ដី (អាវ​ស)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៧. វែល៖ ក្នុង​ដី (​អាវ​ក្រហម, ខោ​ស), ក្រៅ​ដី (ឈុត​ក្រមៅ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៨. បែលហ្ស៊ិក៖ ក្នុង​ដី (ក្រហម​ខ្មៅ), ក្រៅ​ដី (ផ្ទៃ​មេឃ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

៩. ស្វីស៖ ក្នុង​ដី (ក្រហម)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១០. ស៊ុយអែត៖ ក្នុង​ដី (លឿង), ក្រៅ​ដី (ប្រផេះ​ក្រមៅ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១១. អូទ្រីស៖ ក្នុង​ដី (អាវ​ក្រហម ខោ​ស)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១២. សាធារណរដ្ឋឆេក៖ ក្នុង​ដី (ក្រហម​ចាស់)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១៣. អ៊ុយក្រែន៖ ក្នុង​ដី (លឿង), ក្រៅ​ដី (ខៀវ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១៤. ស្លូវ៉ាគី៖ ក្នុង​ដី (ស​លាយ​ឆ្នូត​ខៀវ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១៥. អៀរឡង់៖ ក្នុង​ដី (ខៀវ)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

១៦. រុស្សី៖ ក្នុង​ដី (ក្រហម), ក្រៅ​ដី (ស)

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

ឯក​សណ្ឋាន​ក្រុម​​ជម្រើស​ទាំង​២៤ មិន​ទាន់​ចេញ​អស់​នៅ​ឡើយ​ទេ ​ដោយ​នៅ​សល់​ជម្រើស​ជាតិ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​មិន​ទាន់​បង្ហាញ ហើយ​ខ្លះ​ទើប​ចេញ​បាន​ត្រឹម​ឈុត​ក្នុង​ដី៕

 

ចុះ​ប្រិយ​មិត្ត​ស្រលាញ់​ឈុត​ក្រុម​ណា​ជាង​គេ ក្នុង​ចំណោម​ខាង​លើ​នេះ?

 

-ចុចអាន៖ Puma ​ចេញ​ឈុត​ជម្រើស​ជាតិ​ថ្មី​​៤ សម្រាប់​ក្រុម​លេង​ Euro 2016

 

​ប្រែ​សម្រួល៖ វិន ជីវ័ន្ត
ប្រភព៖ skysports

  • តោះ! មើល​ឈុត​ថ្មី​ក្រុម​​នៅ​ Euro 2016 មួយ​​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/19  Category:កីឡា
Tags: