សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

រាជធានីភ្នំពេញ ៖​​ យោងតាមលិខិតលេខ២៧៣ ល.ស ​ចុះថ្ងៃទី១៦ មីនា ២០១៦​​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន​ ​ផ្ញើជូនសម្តេច ហេងសំរិន ដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាជាតិពិនិត្យសម្រេច ​បានបង្ហាញថាសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី ​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ​និងកែសម្រួល​មានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

០១-បញ្ចប់មុខងារ ​លោក គាត ឈន់ ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចំាការ ​តាមសំណើរបស់សាមីឥស្សរជន ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០២-បញ្ចប់មុខងារលោក ​ហោ ណាំហុង ​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ការបរទេស ​និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ​តាមសំណើសាមីឥស្សរជន ​ដោយរក្សាមុខងារឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៣-បញ្ចប់មុខងារលោក​ អ៊ឹម ឈុនលឹម​ ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តីនិងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ ​តាមសំណើសាមីឥស្សរជន ​។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៤-តែងតំាងលោក​ ​បា្រក់ សុខុន ​ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី ​និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស​​ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៥-តែងតំាងលោក អូន ព័ន្ឋមុនីរ័ត្ន ​ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តីនិង​ជារដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៦-តែងតំាង លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ​ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៧-តែងតំាងលោក ជា សុផារ៉ា ​ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី ​និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី​ ​នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៨-តែងតំាងលោក ហ៊ឹម ឆែម ​ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី ​និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

០៩-តែងតំាង លោក មិន ឃិន ​ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី(ទទួលបន្ទុក​បេសកកម្មពិសេស) ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១០-តែងតំាងលោក វេង សាខុន ​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម ​រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១១-តែងតំាង ​លោក អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១២-តែងតំាង​ លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ ​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៣-តែងតំាង ​លោក ត្រំា អ៊ីវតឹក ​ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍​និងទូរគមនាគមន៍ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៤-តែងតំាងលោក​ ឈិត​ សុខុន ​ជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៥-តែងតំាង លោក ខូយ ឃុនហ៊ួរ ​ជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តី​ការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៦-តែងតំាង ​លោក អ៊ឹម សួស្តី ​ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៧-តែងតំាង ​លោក ប៉ាវ ហមផាន ​ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៨-តែងតំាង លោក ជាង អំ ​ជារដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងការពារជាតិ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

១៩-តែងតំាងលោក​ ហាស សារ៉េត ​ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម ​រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

២០-តែងតំាងលោក​ អ៊ូ សំអ៊ួន ​ជារដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

២១-តែងតំាង ​លោក ផៃ ប៊ុនឈឿន​ ជារដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងបរិស្ថាន ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

២២-តែងតំាង ​លោក គោ ស៊ុំសារឿត ​ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹក​និងឧតុនិយម ។

សមាសភាព២៤រូប​​​ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី​​ ​​ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួល

២៣-លោក ផែង សុវិជ្ជានោ ​ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួង​សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ។

២៤-លោក ជួន វន ​ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួង​ឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម ។